Presentació #ColeSeguro i debat sobre la realitat educativa

El passat 19 d’octubre es va presentar a l’Espai Societat Oberta la iniciativa #ColeSeguro, un projecte impulsat per Plataforma d’Infància i Political Watch.

A la xerrada virtual es van comentar els primers resultats del projecte, una eina de vigilància ciutadana que permet veure quins fons, mesures i polítiques s’estan posant en marxa per a garantir una tornada a l’escola segura en el context de la pandèmia de la COVID-19.

Segons les dades presentades, al llarg de les dues primeres setmanes es van recollir més de 1.600 valoracions, tant en l’enquesta demoscòpica realitzada per una agència com en l’enquesta ciutadana realitzada a través de la web de Cole Seguro. És de destacar que no hi ha diferències entre els resultats de totes dues enquestes i que un 60% de les respostes rebudes fins al moment procedeixen de centres públics. Així mateix, en aquest primer balanç, la Comunitat Autònoma amb més respostes fins al moment ha estat Madrid, seguida d’Andalusia i Galícia.

Primeres conclusions

Encara que les dades són encara provisionals, a continuació es mostren les primeres lectures:

  • La ciutadania considera que les mesures preses als centres educatius són suficients (un 60% de les persones enquestades).
  • La comunitat educativa no es considera part del procés de presa de decisions (un 45%) o creu que el nivell de participació està sent insuficient (un 20%).
  • Existeix una preocupació per la qualitat de l’educació digital, on només un 10% la qualifica d’excel·lent.
  • Hi ha inquietud pels efectes de les mesures en la salut mental i el benestar de nens i nenes. En aquest cas, només l’11% de les persones enquestades creu que no hi haurà efectes negatius.

En termes de participació, el repte del projecte per a les pròximes setmanes serà aconseguir equilibrar el nivell de respostes de cada Comunitat Autònoma. Així s’aconseguiria que els resultats, una vegada publicats al web, siguin sobre una mostra representativa de tots els territoris. Segons explica Ricardo Ibarra de Plataforma de Infancia, “no abordar l’educació i no posar suficients recursos ara tindrà efectes devastadors en una generació. A més no ho sabrem fins d’aquí molt de temps, quan puguem fer aquesta anàlisi més assossegada de què ha passat. Per això és necessari tenir la informació el més aviat possible per tal de millorar allò que s’està fent malament.”

El model educatiu a debat

Una vegada presentada la iniciativa de #ColeSeguro vam comptar amb un debat d’allò més interessant moderat per Javier Pérez de Political Watch, amb Ana Torres, del PAIS, i Josefina Stegmann, de l’ABC. Ambdues són periodistes especialitzades en l’àmbit educatiu i van aportar històries i reflexions que podeu recuperar en el vídeo.

Garantir l’equitat en l’accés a l’educació es va plantejar com el gran repte al qual han d’anar orientades les polítiques públiques impulsades per les administracions mentre duri la pandèmia. “No deixar a ningú enrere” va recordar Javier Pérez, “és el compromís adquirit per la classe política espanyola sota l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible”.

En el debat, a més, es van abordar alguns aspectes clau com:

  • L’ús que s’està realitzant en els centres educatius dels fons COVID
  • La falta d’informació proporcionada des de les Comunitats Autònomes sobre la inversió en l’àmbit educatiu
  • Les necessitats reals de molts centres i escoles que no estan trobant encara resposta des de les administracions públiques

Mascaretes, educació online i situació futura

Com va comentar durant el debat Josefina Stegmann, “la pandèmia ha agreujat la situació de desigualtat i com més ressagat estiguis més difícil et serà enganxar-te a nivell online”, fent referència a diversos estudis internacionals sobre el sistema bimodal de classes presencials i online. No obstant això, Ana Torres va incidir en la idea que aquesta situació podria ser una oportunitat per a generar xarxes d’innovació, aprofitant la pandèmia per a compartir bones pràctiques entre el professorat.

Un altre aspecte interessant plantejat des del públic va ser la necessitat de considerar les màscaretes com a béns de primera necessitat, per la despesa extra inassumible que està suposant per a moltes famílies amb economies més precàries.

La situació prèvia a la COVID-19 ja era preocupant a nivell educatiu a Espanya, que a més ha estat un dels països més afectats per la pandèmia i on els nens i nenes han passat més temps confinats. “A l’hora de plantejar aquest projecte ens preocupava la falta de transparència. Que les decisions que s’estan prenent no les poguéssim valorar adequadament, si estan sent suficients o si cal demanar un major esforç a les administracions per la falta d’informació”, va insistir Ricardo Ibarra, “L’impacte que té aquesta situació en la vida d’un infant i en la seva etapa escolar determina el seu present i el seu futur en molts aspectes”, va concloure.

Aquí podeu trobar l‘enquesta ciutadana del projecte #ColeSeguro.

Article escrit per Plataforma de Infancia i Political Watch.

Plataforma de Infancia és una xarxa de 68 organitzacions d’infància amb la missió de protegir, promoure i defensar els drets de nens, nenes i adolescents conforme a la Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions Unides. La seva missió és aconseguir el ple compliment dels drets dels nens, nenes i adolescents, integrant l’esforç de les organitzacions d’infància i de tots els agents socials.

Political Watch (abans denominat CIECODE) és una organització independent que, a través del desenvolupament de tecnologies cíviques, accions d’incidència i recerca, lluita per una societat més justa, democràtica i sostenible. Political Watch pertany a la Fundació Salvador Soler, una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat pública i inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura des de l’any 2010.

Do you want to get the Societat Oberta agenda on your e-mail?

Subscribe