SautiLearn: Millorant l’aprenentatge en línia amb la transformació de l’accent

Avui dia està totalment estès i normalitzat l’aprenentatge a través de cursos online de tota mena. Aquests ensenyaments intenten democratitzar l’educació gràcies a la seva accessibilitat i la seva gratuïtat. No obstant això, sovint se’ns oblida per a qui ha estat dissenyada aquesta accessibilitat. No es pensa que parlants d’una mateixa llengua puguin tenir dificultats per a comunicar-se els uns amb els altres a causa dels seus diferents accents. Aquest fet es trasllada a l’àmbit educatiu, de manera que gran part de l’alumnat ha d’adaptar-se a l’accent del professor o professora. Suposa una barrera cognitiva important i també un desavantatge perquè no poden aprendre a la mateixa velocitat que un company/a que sí que comparteix o coneix l’accent del docent.

Set persones d’origen nigerià i amb forts llaços amb la comunitat AI Saturday Lagos van crear el projecte SautiLearn DB. Amb aquest sistema es vol convertir l’accent americà en una mescla de diferents accents de l’anglès procedent de parlants de diferents parts de Nigèria. Un dels objectius de la seva plataforma és democratitzar el coneixement i crear projectes que tinguin una repercussió positiva en la societat.

Diversitat de la població a través de la recol·lecció de dades

Per a desenvolupar la seva idea, els creadors de SautiLearn DB van fer servir 919 veus gràcies a diferents voluntaris que es van oferir a gravar i llegir diverses frases. A través d’un web van fer la crida i aquesta pàgina va estar actiu durant dues setmanes i es va distribuir a través de diferents xarxes, sobretot grups d’estudi relacionats amb la intel·ligència artificial. Es van gravar 1.132 frases diferents que poguessin donar una representativitat equilibrada dels sons propis de la llengua anglesa. Durant la recollida de dades es van tenir en compte diversos factors com l’edat a la qual van aprendre l’anglès, la llengua materna en la qual tenen més fluïdesa i el país de residència. No obstant això, van veure analitzant les dades obtingudes,que no van obtenir la diversitat poblacional que esperaven.

Anteriorment, alguns grups a nivell internacional van fer recerques sobre la conversió de l’accent, establint que la parla es compon del timbre, el to i el ritme de la veu. Basant-se en aquesta idea, el grup d’AI Saturday Lagos, liderat per Tejumade Afonja, investigadora en el centre CISPA Helmholtz per a la seguretat de la informació en Saarbrücken (Alemanya), va desenvolupar un sistema de xarxes neuronals que pogués identificar components individuals de la parla per a fer que l’àudio d’un parlant fos similar al d’un altre interlocutor. Amb 919, van crear un model que pogués transformar la veu nativa d’un parlant en una altra de no nativa, fent que l’accent resultant sigui més familiar per als estudiants.

Ètica i visió a llarg termini del projecte

Els seus creadors opinen que el sistema, a les mans equivocades, pot tenir una alta potencialitat cap a l’abús, manipulació o ridiculización en tractar-se de la modificació de la veu d’un interlocutor. Una altra cosa a tenir en compte és que el seu projecte va ser ideat sota llicència creative commons, cosa que significa que les dades recopilades únicament poden utilitzar-se per a futures recerques. Pel que fa als punts a millorar del seu projecte, són conscients que per a poder fer més efectiu aquest treball han de recollir més dades, sobretot de persones del nord del país, ja que van detectar que el seu banc de dades no comptava amb usuaris d’aquestes regions.

Consideren que amb el seu sistema han pogut aconseguir dos Objectius de Desenvolupament Sostenible. Concretament, els d’educació de qualitat i el de reducció de les desigualtats. El primer, gràcies a que estudiar amb un accent que els és familiar pot enriquir l’aprenentatge. El segon, perquè una bona qualitat educativa influencia clarament l’avenir de les persones i el projecte ajuda a reduir la desigualtat en les oportunitats.

Si voleu conèixer més detalls sobre aquest sistema, us convidem que llegiu el document que van crear després de la finalització del sistema.

Vols rebre l'agenda de Societat Oberta al teu correu?

Subscriu-te