Moviment de dones migrades i racialitzades, un moviment vibrant

Article escrit per Calala Fondo de Mujeres.

El moviment de dones migrades i racialitzades és un dels moviments més vibrants de l’Estat espanyol. En aquest ens hi trobem dones molt diverses que s’autoorganitzen per defensar els seus drets

Parlem de treballadores domèstiques i de les cures però també de joves que utilitzen l’art com a forma de protesta. Ens referim a col·lectius que generen anàlisis des d’una perspectiva decolonial i de dones que acompanyen a altres dones que viuen violència masclista. També de treballadores sexuals, d’activistes que es manifesten pel tancament dels CIE, de feministes que creen caixes de resistència per donar suport a les que pitjor ho estan passant amb la pandèmia, i molt més.

Un moviment més actiu que mai

A Calala Fondo de Mujeres creiem que l’existència de moviments de dones i feministes fortes són el principal factor per acabar amb la desigualtat i la discriminació estructural de les nostres societats. Per això, recolzem aquest moviment a través de l’entrega de donacions econòmiques, la organització d’espais de formació i intercanvi i la generació d’espais de trobada. 

En un moment en què aquest moviment està més actiu que mai, volíem fer una fotografia que ens permetés conèixer-lo més i que ens donés pistes sobre com contribuir millor al seu enfortiment. Per a això, hem comptat amb l’activista feminista decolonial Adriana Zumarán Jibaja, que ha liderat un procés de recerca que ha donat lloc a la publicació Acercamiento al movimiento de mujeres migrantes en el estado español, en el qual han participat gairebé 50 organitzacions i xarxes.

¿El moviment té una agenda pròpia? 

La primera conclusió que hem tret de l’informe és que les formes d’entendre i sentir els seus propis processos migratoris i l’experiència de racialització són molt diverses. Així com l’agenda, forma d’organitzar-se i actuar són dinàmiques i fins i tot divergents en alguns casos, pel que no podem parlar d’un moviment homogeni.

Les integrants de el moviment consideren que comptar amb una agenda política compartida col·lectivament és una prioritat en tres temes principals:

 1. La derogació de la normativa sobre estrangeria, el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), la desvinculació del contracte de treball al permís de residència i la fi de les batudes racistes.
 2. La fi de la discriminació i la violència estructural per institucions i administracions basades en el color de la pell i classe, així com els drets de les treballadores de la llar i les cures. La ratificació del Conveni 189 de l’OIT i inclusió de les treballadores domèstiques en el règim general de treballadors i treballadores.
 3. Assolir quotes de representació per a les dones migrants i racialitzades en la participació política, així com visibilitzar la sobrerepresentació de les dones migrades i racialitzades en els indicadors de diferents tipus de violència basada en gènere i demanar mesures específiques per abordar-la.

Fortaleses i reptes

A continuació compartim les fortaleses i desafiaments de el moviment de dones migrants i racialitzades extretes de l’informe Acercamiento al movimiento de mujeres migrantes en el estado español,

 • El moviment compta amb una base cada vegada més àmplia i sostinguda, hi ha una nodrida articulació de col·lectius, organitzacions i xarxes constituïdes i liderades per dones migrades i racialitzades.
 • A més, hi ha un ampli conjunt d’estratègies implementades per les organitzacions per aconseguir els seus objectius i promoure la seva agenda, així com múltiples nivells d’intervenció.
 • La major part de les accions que es realitzen estan basades en l’autogestió i en suports econòmics puntuals, la precarietat material és una característica transversal.
 • Persisteix el repte de generar una visió i una agenda més compartida, ja que coexisteixen diferents mirades i sentiments que en un moment donat poden resultar divergents.
 • Es necessita generar noves dades i evidències que aportin a la presa de decisions estratègica, per exemple, a través de la sistematització d’experiències.
 • Seria recomanable dur a terme processos que permetin establir criteris per a determinar si una persona o una organització és aliada des de la perspectiva de les dones migrades i racialitzades. També què és desitjable quan s’estableixen aliances estratègiques.
 • Seria interessant generar espais de reflexió sobre com es gestionen les relacions de poder i com s’estan estimulant els lideratges horitzontals i sinèrgics que es consideren desitjables.
 • Seria convenient afavorir una major quantitat d’espais de trobada per aprofundir en el coneixement, coordinació i suport mutu entre les diferents organitzacions i xarxes.
 • L’autocura, la cura col·lectiva i el suport mutu són una estratègia prioritzada per part de les organitzacions i xarxes de el moviment.

Aquest procés d’anàlisi ha estat font de gran aprenentatge en Calala, ja que tots aquests elements ens ajuden a orientar millor la nostra feina. Esperem que també hagi estat un exercici útil per a les integrants del propi moviment, a qui agraïm la seva generositat compartint les seves visions i aportacions i qui, per descomptat, han de liderar els canvis que volen aconseguir.

Vols rebre l'agenda de Societat Oberta al teu correu?

Subscriu-te