Canvi climàtic: de la conscienciació a l’acció

Aquest article és un resum de les percepcions públiques a Europa i Estats Units en relació a l’emergència climàtica extretes de l’informe From Climate Change Awareness to Climate Crisis Action. Un informe publicat pel think tank dpart.org i l’Open Society Foundations. En un moment clau com és l’actual, considerem de vital importància conèixer com s’entén el canvi climàtic a peu de carrer. També quines són les polítiques a curt i llarg termini en aquesta matèria, i quina implicació té la ideologia en tot plegat.

Tot i que la majoria de persones enquestades són conscients de l’emergència climàtica i les seves conseqüències negatives per a la humanitat, hi hauria certa confusió sobre el consens científic al voltant del canvi climàtic. Això, segons l’informe, ha creat una bretxa entre la consciència pública i les ciències del clima. O el que és el mateix, el públic pot ser que estigui subestimant la urgència de la crisi i no acabi d’apreciar la magnitud de l’acció que cal dur a terme per remeiar-ho.

Context i polítiques 

La pandèmia COVID-19 ha demostrat que els estats poden actuar amb decisió i adoptar mesures de gran abast davant d’una emergència. Tot i així, la resposta a la crisi climàtica ha estat fins ara relativament prudent. 

Com es pot llegir a l’informe, la Unió Europea aspira a ser un “líder climàtic” i ha pres diverses decisions per intentar que els seus països redueixin la seva petjada de carboni. La proposta més recent de la Comissió Europea en aquest sentit és la de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim un 55% l’any 2030. 

En aquest sentit, i tenint en compte les polítiques governamentals, l’informe assenyala que:

 • Els esforços de comunicació sobre el canvi climàtic s’han de centrar a sensibilitzar la gent sobre les causes principals i la magnitud de l’impacte del canvi climàtic.
 • L’escepticisme sobre el canvi climàtic i la manca de consciència no poden explicar per si sols que la sensació d’emergència que té la gent sigui moderada.

Així mateix, l’informe suggereix que siguin els responsables polítics els que mostrin lideratge i ajudin a orientar la ciutadania per a una acció  a la vegada que els dona suport.  

Algunes dades rellevants de l’informe 

A continuació compartim algunes de les dades més rellevants extretes de l’informe From Climate Change Awareness to Climate Crisis Action:

 1. La majoria dels europeus i dels nord-americans són conscients que el clima canvia i que les activitats humanes hi contribueixen de manera important. Tot i així, encara hi ha molta gent que subestima la importància de l’emergència climàtica.
 2. En set dels nou països enquestats estan convençuts que les seves vides canviaran “només una mica” si el canvi climàtic avança en un futur.
 3. Estan d’acord en què el canvi climàtic requereix una resposta col·lectiva i estan preparats per fer canvis en el seu comportament diari (consum i viatges).
 4. Els factors demogràfics no semblen tenir una forta relació amb el nivell de preocupació dels enquestats, però l’orientació política sí. 

Participació i preocupacions 

Segons l’informe, la majoria de les persones enquestades estarien d’acord en que el canvi climàtic requereix una resposta col·lectiva. Així mateix, estarien disposats a fer sacrificis o canvis en el seu dia a dia, però ho fan en diferents graus. Això fa que la seva implicació variï entre països i segons la seva consciència de les causes socials. 

Quan es demana als enquestats que seleccionin d’una llista de deu qüestions la que considerin que hauria de ser prioritària en l’agenda del seu govern, el “canvi climàtic” és l’opció més seleccionada a França i Alemanya. La segona opció més seleccionada al Regne Unit, Suècia, Polònia i França, i la tercera opció més seleccionada als Estats Units i Espanya. Només a la República Txeca el canvi climàtic no està entre els tres temes més seleccionats, sinó que ocupa el cinquè lloc.

No hauria de semblar-nos sorprenent que, considerant l’actual pandèmia, l’opció més seleccionada en general hagi sigut la salut. 

Conclusions finals i recomanacions

 1. No n’hi ha prou amb dir que el canvi climàtic s’està produint. Molta gent no és conscient del paper que tenen els humans, del consens científic ni de la gravetat de la crisi ja existent.
 2. Cal un lideratge clar per part dels actors polítics i de la societat civil.
 3. Les estratègies de compromís han de tenir en compte els respectius paisatges polítics perquè les inclinacions polítiques afecten les opinions de la gent sobre la crisi climàtica.
 4. Els actors polítics han d’exercir el lideratge i basar-se en el desig de la gent perquè els governs assumeixin la seva responsabilitat
 5. Els actors polítics han de centrar-se en accions no centrades en fiscalitat o prohibició
 6. Les comunicación sobre l’emergència climàtica s’han de treballar més per aconseguir que la gent entengui l’eficàcia de les accions contra la crisi.
 7. Cal ajudar a que la gent entengui la naturalesa i l’impacte del canvi climàtic per fer que altres comprenguin la necessitat d’actuacions col·lectives i mesures polítiques globals.

Si us heu quedat amb ganes de saber més sobre emergència climàtica, acció ciutadana i polítiques públiques a Europa i Estats Units us recomanem que llegiu l’informe From Climate Change Awareness to Climate Crisis Action al complet!

Vols rebre l'agenda de Societat Oberta al teu correu?

Subscriu-te